کشور قطر در جنوب خلیج فارس و در قسمت شرقی شبه جزیره عربستان ‏واقع شده است و از جنوب دارای مرز مشترک با کشور عربستان صعودی ‏است و از شمال، شرق و همچنین غرب به دریای خلیج فارس راه دارد. این ‏کشور زیبا و توریستی در یک دشت و صحرای خشک و صاف قرار دارد و ‏شهر های آن عبارتند از وکره، خور، دخان، زباره، شمال، مسیعید، رأس لفان. تور قطر